پا باز کن

دستگاه 180 درجه پا

به دنبال راهی موثر برای بهبود انعطاف پذیری پا تا زاویه 180 و حتی 360 درجه هستید؟ مکسول اسپرت تخصصی ترین در حوزه ساخت دستگاه انعطاف پا اینجاست تا به شما کمک کند ???? انواع دستگاه کشش (Leg Stretcher) پا یا پا باز کن را در این صفحه بررسی کنید! دستگاه 180 درجه به شما کمک می کند تا پاهای خود را در کوتاه ترین زمان به 180 درجه کامل برسانید. در صورتی که در ورزش رزمی و یا یوگا نیاز به دستگاه 360 درجه دارید، این محصول نیز در مکسول اسپرت موجود است. اولین گام رسیدن به 180 کامل را با مکسول اسپرت بردارید!

فهرست