در شبکه‌های اجتماعی از ما بپرسید.

WhatsApp
Telegram
Instagram

لندماین

قیمت:

۶۵۰,۰۰۰ تومان

لندماین و یا بست تی بار برای انجام تمرین تی بار دست جمع
با قرار دادن میله هالتر و وزنه روی بست تی بار می‌توانید تمرین‌های مختلف تی بار با وزن متغیر را انجام دهید.

درباره محصول

❤ محصولات مرتبط
تي بارتي بارتيتي بارتي سويتتی بارتی بار دست بازتی بار دست جمعتی بار دست جمع دستگاهتی بار دستگاهتی بار دمبلتی بار هالترلندماین
فهرست